free pie on fridays!

Pie, other edible stuff,
anything that is beautiful or strange

Generasjon Prestasjon

Ungdommer skal være opprørske. Nye tanker, nye meninger og brennende engasjement fra ungdommen er det som bringer samfunnet framover.

Vår generasjon har ikke tid til å gjøre opprør, fordi vi må

Lage en powerpointprestasjon til neste religionstime ta en kaffe med venninnen som har problemer med kjæresten ta et ekstra skift på butikken vi jobber presse inn egentrening etter håndballtrening vokse leggene for denne måneden støvsuge stua ta igjen matteklassen og prøve å forstå logaritmeregler bake kake fordi noen har bursdag i morgen analysere en novelle fra syttenhundretallet skrive et leserbrev på fransk om politikk søke om frikort gå igjennom varslene på face ferdigstille en kjemirapport pakke gymtøy til i morgen øvelseskjøre minst to ganger før kjøretimen skrive en drøft om kvinners rolle i den franske revolusjon som skal leveres inn i går


Claude Monet, The Banks of the Seine at Vétheuil, 1881
Claude MonetThe Banks of the Seine at Vétheuil, 1881

(Source: bofransson, via jenlark)

batmansymbol:

iamscienceside:

batmansymbol:

science side of tumblr please explain why ice water tastes better than regular water

Because ice is water, and water is water. So if you put ice in water, it’s like… double water.

god damn it science side of tumblr

Because evolution. Cold, running water contains less bacterias than warm water, so the stone-age people that prefered cold water survived passing their cold-water-liking genes to todays human beings while the warm-water-drinkers got sick and died. That’s also maybe why we like really hot drinks, because above 70 degrees Celsius most bacterias die.

(via amonkeyinvention)