free pie on fridays!

Pie, other edible stuff,
anything that is beautiful or strange

We’re told who’s beautiful and we believe it.

—Something my English teacher said today (via poisones)

(via oatmeal-happiness)

Generasjon Prestasjon

Ungdommer skal være opprørske. Nye tanker, nye meninger og brennende engasjement fra ungdommen er det som bringer samfunnet framover.

Vår generasjon har ikke tid til å gjøre opprør, fordi vi må

Lage en powerpointprestasjon til neste religionstime ta en kaffe med venninnen som har problemer med kjæresten ta et ekstra skift på butikken vi jobber presse inn egentrening etter håndballtrening vokse leggene for denne måneden støvsuge stua ta igjen matteklassen og prøve å forstå logaritmeregler bake kake fordi noen har bursdag i morgen analysere en novelle fra syttenhundretallet skrive et leserbrev på fransk om politikk søke om frikort gå igjennom varslene på face ferdigstille en kjemirapport pakke gymtøy til i morgen øvelseskjøre minst to ganger før kjøretimen skrive en drøft om kvinners rolle i den franske revolusjon som skal leveres inn i går


Claude Monet, The Banks of the Seine at Vétheuil, 1881
Claude MonetThe Banks of the Seine at Vétheuil, 1881

(Source: bofransson, via jenlark)